i-segurbanyoles.cat – Corredoria d'assegurances de Banyoles

Inici

Demana pressupost per a la teva assegurança

Nosaltres us oferim…

Assessoria d’assegurances

Perquè vostè ha de saber el que té i el que necessita, però sobretot si el que té és el que necessita, doncs molt sovint es paguen assegurances, amb cobertures duplicades o poc analitzades.

Assessoria per reclamacions

El sinistre és la part fonamental de l’assegurança, hi ha asseguradores que per baixar el preu de l’assegurança baixen també el servei i les prestacions en cas de sinistre, és per això que les reclamacions a les asseguradores que operen per Internet, per linies de telèfon o fins i tot per canals bancaris estan a l’ordre del dia.

Assessoria financera

Hi ha molts productes financers al mercat, plans de pensions, plans de jubilació, PPAA, PIAS, etc. en principi tots són bons, el que passa és que a vegades el que vostè té no és el que a vostè l’hi convé, doncs són assegurances que necessiten molta informació de la situació laboral, professional i fiscal de cadascú i en general això no és té en compte.

Assessoria jurídica

Perquè cada dia es necessita saber més, perquè cada contracte dóna uns drets i comporta unes obligacions, tenim una assessoria jurídica que li aclarirà qualsevol dubte, reclamarà el que és seu i el  defensarà en cas de tenir alguna reclamació.