PINZELLADES DE LA HISTORIA DE L’ASSEGURANÇA: LES PLAQUES D’ASSEGURANCES

Després de l’incendi del 2 de setembre de 1.666 que va destruir el 60 % de la ciutat de Londres, va sorgir la necessitat de crear una estructura mutual que permetés indemnitzar aquelles persones que es poguéssin veure afectades per un fet com aquell.

D’aquesta manera, el metge Nicholas Barbon, crea el 1.680 la companyia “Fire Office”, posteriorment, el 1.696 neix “The Friendly Society” I “Hand in Hand Fire Office”, el 1.710 “Sun Fire Office” i el 1.714 “Union Fire Office”

Donat que no hi havia un cos de bombers oficial, Nicholas Barbon crea per la seva societat un Servei de bombers anomenat “Fire Brigade” amb la fi de protegir aquells immobles que assegurava. Per a poder-los identificar, els colocaria una placa amb l’anagrama de la companyia i el número de pòlissa.

Era obligatori colocar-la a la part superior de la porta principal. D’aquesta manera la companyia d’assegurances també coneixia la seva situación ja que fins el 1.840 els carrers de Londres no teníen ni nom ni número.

Possiblement la primera placa d’assegurances fou col.locada entre el 1.680 i el 1.683 i correspondria a la companyia “Fire Office”

A Catalunya es tenen notícies d’una pòlissa d’assegurança d’incendis emesa per Banco Vitalicio de Cataluña el 1.789.

A partir del 1.800 creix de forma important el número de companyies d’assegurances contra incendis, amb les seves plaques corresponents per identificar-les

FONT: Article de Xavier Vallvé – Corredor d’Assegurances, publicat a la revista Aseguradores

A dia d’avui en grans ciutats europees com Londres, Paris, Madrid o Barcelona encara es poden trobar edificis antics que conserven la placa, algunes d’elles gravades sobre la pedra o marbre.

Aquestes plaques també han esdevingut objecte del desig d’alguns col.lecionistes, que paguen importants quantitats per les més antigues o difícils de trobar.